New approaches for imaging bacteria and neutrophils for detection of occult infections

Sveva Auletta

  Onderzoeksoutput

  234 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ontstekings- en infectieziekten vormen ook nu nog een ernstige en belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte in de wereld. Een snelle en nauwkeurige diagnose speelt een centrale rol voor vroege therapeutische interventies en om de infectie te onderscheiden van een ontstekingsaandoening.
  Er is behoefte aan een niet-invasieve strategie om bacteriële of immuuncellen in infectie- en ontstekingsziekten specifiek te lokaliseren, waardoor tijd kan worden bespaard, kosten kunnen worden bespaard en neveneffecten kunnen worden beperkt door een niet-aangepaste therapie. Nucleaire moleculaire beeldvorming biedt een overvloed aan radiofarmaca voor beeldvormende bacteriën en immuuncellen op preklinisch niveau met mogelijke vertaling naar klinieken. In dit proefschrift presenteren we nieuwe en geactualiseerde benaderingen van beeldinfecties als alternatief voor de huidige beschikbare of te implementeren radiofarmaceutica.
  In eerste instantie hebben we twee systematische reviews uitgevoerd die een uitgebreid overzicht geven van de beschikbare radiofarmaceutica voor bacteriële beeldvorming en de daarmee samenhangende problemen die het gebruik ervan bij de mens beperken.
  Om deze limieten te overwinnen, hebben we in vitro en in vivo twee nieuwe radiofarmaceutica getest, de 99mTc-ciprofloxacine dithiocarbamaat voor de discriminatie van geïnfecteerde sites, hoewel dit niet veelbelovend leek, en 99mTc-HYNIC-polymyxine B waarvan de resultaten het suggereerden voor een selectieve diagnose van Gram-negatieve infecties.
  In de klinische praktijk zijn radioactief gelabelde autologe WBC's de gouden standaard in de nucleaire geneeskunde voor de diagnose van infecties en ontstekingsziekten. Om de procedure te verbeteren, hebben we een nieuwe chelaatvormer, (S3CPh)2 (S2CPh)-complex (SSS-complex) getest die een niet geldig alternatief bleek te zijn voor 99mTc-HMPAO; ten tweede, een nieuw sedimentatiemiddel, Gelofusine, dat beschouwd kan worden als een geschikte vervanger van poly(O-2-hydroxyethyl)-zetmeel (HES) voor WBC's scheiding.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Signore, Alberto, Supervisor
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Galli, Fillipo, Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning21-sep-2020
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-2665-5
  Elektronische ISBN's978-94-034-2664-8
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit