New avenues in PET imaging of multiple sclerosis

Daniele de Paula Faria

Onderzoeksoutput

2733 Downloads (Pure)

Samenvatting

Multiple sclerose is een neurodegeneratieve aandoening waarbij ontstekingen en het verlies van de myelineschede rondom de zenuwvezels leidt tot ernstige neurologische verschijnselen. Positron Emissie Tomografie (PET) is een beeldvormende techniek waarmee het ontstaan en de voortgang van ziekteprocessen in het centraal zenuwstelsel zichtbaar gemaakt kan worden. Bij PET wordt een kortlevende radioactieve stof, een “tracer”, intraveneus geïnjecteerd, waarna een 3D afbeelding van ons lichaam kan worden verkregen. Uit de PET scan kan specifieke moleculair informatie over (afwijkingen in) fysiologische en biochemische processen in de patiënt worden verkregen. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift is het evalueren van de mogelijkheid om PET te gebruiken voor het vaststellen van myelineverlies en het volgen van ontstekingsprocessen in het zenuwstelsel van proefdieren waarin MS is opgewekt. Uit ons PET onderzoek met een specifieke tracer voor ontstekingen in de hersenen, [11C]PK11195, bleek dat de activering van ontstekingscellen in de hersenen uitstekend kan worden gevolgd. PET bleek ook een gevoelige methode te zijn om het effect van ontstekingsremmende middelen te meten. Daarnaast hebben wij nieuwe PET tracers voor het afbeelden myeline geëvalueerd in diermodellen voor MS en aangetoond dat met name de tracer [11C]MeDAS geschikt is om afbraak en herstel van myeline in de hersenen en het ruggenmerg zichtbaar te maken. Echter, deze tracer in de kliniek kan worden gebruikt, zal eerst de veiligheid en specificiteit verder getest moeten worden. Ons onderzoek heeft laten zien dat PET nieuwe mogelijkheden biedt om de ziekteprocessen in het zenuwstelsel van MS patiënten in beeld te brengen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Copray, Joseph, Supervisor
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • de Vries, Erik, Supervisor
Datum van toekenning13-jan.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036766807
StatusPublished - 2014

Citeer dit