New beginnings in studies of eukaryotic DNA replication origins

Robert M. Umek, Maarten H.K. Linskens, David Kowalski, Joel A. Huberman

OnderzoeksoutputAcademic

91 Citaten (Scopus)
299 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's14
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta %28BBA%29 - Gene Structure and Expression
Volume1007
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1989

Citeer dit