New Concepts of Strategic Spatial Planning, Dilemmas in the Dutch Randstad Region

W.G.M. Salet, J. Woltjer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)235 - 248
Aantal pagina's14
TijdschriftInternational Journal of Public Sector Management
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2009

Citeer dit