New designs and structure activity relationships in antitumoral aziridinyl cyclophospha(thia)zenes

J.C. van de Grampel*, A.A. van der Huizen, A.P. Jekel, J.W. Rusch, T. Wilting, W. Akkerman, P. Lelieveld, H.B. Lamberts, A. van der Meer-Kalverkamp, N.H. Mulder, S. Rodenhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)337-340
Aantal pagina's4
TijdschriftPhosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements
Volume18
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - 1983

Citeer dit