New imaging approaches to phaeochromocytomas and paragangliomas

Robin P. F. Dullaart*, Anouk N. A. van der Horst-Schrivers, Klaas Pieter Koopmans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)568-569
Aantal pagina's2
TijdschriftClinical Endocrinology
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2010

Citeer dit