Nieuwe inzichten in de optimalisatie van de behandeling en de rol van kankerstamcellen in het slokdarmcarcinoom

Judith Honing

  Onderzoeksoutput

  1097 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De incidentie van het slokdarmcarcinoom is stijgende en de 5-jaars overleving op het moment van diagnose is tussen de 15 en 20%. Een beter inzicht in de oncogenese van het slokdarmcarcinoom en de moleculaire mechanismen die verantwoordelijk zijn voor ziekte progressie is belangrijk om onze huidige therapie te verbeteren en om nieuwe therapeutische strategieën te ontwikkelen. In dit proefschrift liet optimalisatie van de huidige behandeling een verbetering zien in de prognose en uitkomst van slokdarmkanker patiënten. Een optimaal bepaalde circumferentieël snijvlak heeft een significante invloed op de prognose. Daarnaast bleek carboplatin/paclitaxel, als definitief chemoradiotherapie schema een beter tolereerbaar schema met vergelijkbare overleving vergeleken met cisplatinum/ 5-FU. Het kankerstamcel model kan mogelijk een bijdrage leveren aan betere inzichten in de oncogenese van het slokdarmcarcinoom, en daarmee lijden tot verbetering van de huidige therapie en nieuwe prognostische factoren. In dit proefschrift had het OE19 sferoïde gekweekte cellijn model enkele kankerstamcel eigenschappen en verdere validatie van dit model is interessant. Verder bleek verlies van de markers CD44 and SOX2, markers geassocieerd met kankerstamcellen, prognostisch voor overleving. Identificatie en het bepalen van de rol van kankerstamcellen in slokdarmkanker kan een mogelijke nieuwe strategie zijn om de overleving van slokdarmkanker patiënten te verbeteren.
  Vertaalde titel van de bijdrageNieuwe inzichten in de optimalisatie van de behandeling en de rol van kankerstamcellen in het slokdarmcarcinoom
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Plukker, John, Supervisor
  • Kruyt, Frank, Supervisor
  • Meijer, Coby, Co-supervisor
  • Kluin, Philip, Beoordelingscommissie
  • Siersema, P. D., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Fodde, R, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning3-sep-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7198-6
  Elektronische ISBN's978-90-367-7197-9
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit