New prognostic factors in resectable non-small cell lung cancer

EF Smit*, HJM Groen, TAW Splinter, T Ebels, PE Postmus

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)638-646
Aantal pagina's9
TijdschriftThorax
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-1996

Citeer dit