New, quasi-simultaneous method to calculate interacting boundary layers

A.E.P. Veldman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

153 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)79-85
Aantal pagina's7
TijdschriftAIAA Journal
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit