New randomized trial of probiotics in pancreatitis needed? Caution advised

Marc G. H. Besselink*, Hjalmar C. van Santvoort, Geert J. M. G. van der Heijden, Erik Buskens, H. G. Gooszen, Dutch Acute Pancreatitis Study Grp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  295 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)191-192
  Aantal pagina's2
  TijdschriftLangenbecks Archives of Surgery
  Volume394
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2009

  Citeer dit