New roles for renin in heart failure and cardio-renal interaction

Vertaalde titel van de bijdrage: Nieuwe inzichten in de functie van renine bij hartfalen en de interactie tussen hart en nieren

Nicolas Schroten

  Onderzoeksoutput

  1019 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In ons lichaam werken hart en nieren intensief samen. Zodra een van beide beschadigd raakt, zien we vaak ook schade ontstaan aan de ander. Een belangrijk hormoon in de communicatie tussen beiden is renine, dat een rol speelt bij bloeddrukregulatie. Of renine zelf schadelijk is, was echter onduidelijk.
  Om hier meer inzicht in te krijgen hebben we allereest renine gemeten bij ca 6000 gezonde mensen. Hierbij bleek dat mensen een hoog renine een verhoogde kans hadden om hart- en vaatziekten te ontwikkelen, onafhankelijk van de bloeddruk. Het effect van renine op nierfunctieachteruitgang was echter minder eenduidig.
  Daarnaast hebben we de nierfunctie en hormonen in patiënten met hartfalen gemeten. Hierbij bleek dat in tegenstelling tot gezonde mensen, de nierfunctie sterk afhankelijk was van de bloeddoorstroming. Verder bleken veel patiënten met hartfalen een vitamine D tekort te hebben. Door dit aan te vullen met tabletten daalden de renine spiegels. In een volgende studie bij patiënten met zowel hartfalen als een verminderde nierfunctie, bleek het rechtstreeks blokkeren van het renine hormoon met een medicijn echter niet te lijden tot een verbetering van de nierdoorbloeding, maar wel een daling van de filtratiesnelheid van de nier.
  Concluderend, lijkt renine een belangrijke rol te spelen bij het ontwikkelen van hart- en nierziekten, maar lijkt het zowel positieve als negatieve effecten te hebben en is het blokkeren van renine niet altijd goed. Mogelijk kunnen we in de toekomst gerichter ingrijpen op verschillende hormoonsystemen, waarbij we ook de positieve effecten kunnen gebruiken.
  Vertaalde titel van de bijdrageNieuwe inzichten in de functie van renine bij hartfalen en de interactie tussen hart en nieren
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hillege, Hans, Supervisor
  • de Boer, Rudolf, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
  • Damman, Kevin, Co-supervisor
  Datum van toekenning7-jan.-2015
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7499-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7498-7
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit