New rules, new tools: Predicting academic achievement in college admissions

Vertaalde titel van de bijdrage: Studiesucces voorspellen in toelatingsprocedures voor het hoger onderwijs

Onderzoeksoutput

3291 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de toelating tot het hoger onderwijs wordt sinds kort via decentrale selectie of matching gekeken of studenten bij een studie passen. Net zoals bij de selectie van personeel worden veel beslissingen genomen op basis van intuïtie en ontbreekt vaak een goede verantwoording. De centrale vraag in dit proefschrift was dan ook: Hoe kunnen we studenten het beste selecteren?

Ik laat zien dat:
(1) het gebruik van vragenlijsten om persoonlijkheid en motivatie te meten niet werkt bij selectie omdat studenten deze vragenlijsten sociaal wenselijk invullen. Ik concludeer dat motivatie en persoonlijkheid heel lastig te meten zijn in selectiesituaties.
(2) de beste manier op studenten te selecteren is om ze een toets te geven die lijkt op wat ze later in hun studie moeten gaan doen, ook wel proefstuderen genoemd. Niet alleen blijkt proefstuderen goed te voorspellen wie later ook goede studieresultaten haalt, het geeft aspirant-studenten ook inzicht in of de studie bij ze past. Proefstudeertoetsen werden daarnaast zeer gewaardeerd door aspirant-studenten, terwijl loting en het gebruik van middelbare schoolcijfers niet gewaardeerd werden.
(3) het effect van selectie op het studiesucces voor de meeste studieprogramma’s in Nederland echter klein is. Dat komt doordat de meeste studieprogramma’s maar een klein percentage van de aspirant-studenten afwijzen en de meerderheid van de aanmelders ‘geschikt’ zijn voor de studie.

Een grote uitdaging bij het realiseren van effectieve en eerlijke selectiebeslissingen in het onderwijs en in het bedrijfsleven is om weerstand te bieden tegen het vertrouwen in onze intuïties. Er dient veel meer gebruik te worden gemaakt van wetenschappelijke kennis uit de selectiepsychologie.
Vertaalde titel van de bijdrageStudiesucces voorspellen in toelatingsprocedures voor het hoger onderwijs
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Rob, Supervisor
  • Tendeiro, Jorge, Co-supervisor
  • Dijkstra, Jacob, Co-supervisor
Datum van toekenning15-feb.-2018
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-0385-4
Elektronische ISBN's978-94-034-0384-7
StatusPublished - 2018

Citeer dit