New Safaitic and Greek Inscriptions from the Jordanian Ḥarrah Relating to Auxiliary Roman Military Units

Ahmad Al-Jallad, Chams Bernard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)69-80
Aantal pagina's12
TijdschriftZeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Volume171
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit