New START, A Preliminary Analysis

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)557 - 572
  TijdschriftJournal of Conflict & Security Law
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit