New surgical aspects of atrioventricular septal defect

Onderzoeksoutput

153 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Homan Van Der Heide, J.N., Supervisor
  • Anderson, Hugh Ross, Supervisor, Externe Persoon
  • Eijgelaar, A., Supervisor
Datum van toekenning3-mei-1989
Uitgever
StatusPublished - 1989

Citeer dit