NEW TECHNIQUE TO SHORTEN EXTENSOR TENDONS IN THE HAND

B. van der Lei*, F Kazem, P.H. Robinson

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Samenvatting

  A new simple cut and fold technique is described, which allows precise shortening of extensor tendons in the hand by a few millimeters.

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)76-77
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Hand Surgery-British and European Volume
  Volume20B
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - feb-1995

  Citeer dit