New vision on the mental problems of Vincent van Gogh; results from a bottom-up approach using (semi-)structured diagnostic interviews

Willem A Nolen*, Erwin van Meekeren, Piet Voskuil, Willem van Tilburg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)
Filter
Erratum

Zoekresultaten