Next generation sequencing of high-grade adult-type diffuse glioma in the Netherlands: interlaboratory variation in the primary diagnostic and recurrent setting

Mark P. van Opijnen*, Marike L.D. Broekman, Edwin Cuppen, Hendrikus J. Dubbink, Arja ter Elst, Ronald van Eijk, Angelika Mühlebner, Casper Jansen, Robert van der Geize, Ernst Jan M. Speel, Patricia J.T.A. Groenen, Filip Y.F. de Vos, Pieter Wesseling, Wendy W.J. de Leng, Sybren L.N. Maas

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  22 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Next generation sequencing of high-grade adult-type diffuse glioma in the Netherlands: interlaboratory variation in the primary diagnostic and recurrent setting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Keyphrases