Nice to have or need to have? unraveling dosage of pain rehabilitation

Franka Petronella Catharina Waterschoot

  Onderzoeksoutput

  1079 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Welke dosering van multidisciplinaire pijnrevalidatie behandeling is optimaal voor patiënten met chronische pijnklachten om tot het gewenste effect te komen? En waar ligt daarbij de scheiding tussen noodzakelijke en wenselijke dosis: “nice to have or need to have?”

  Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat multidisciplinaire behandelingen gebaseerd op het biopsychosociale model een positief effect heeft op beperkingen, participatie en kwaliteit van leven bij mensen met chronisch pijn. Echter, optimale dosering van pijnrevalidatie is onbekend en onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur. Er zijn daarom ook grote variaties zichtbaar in de Nederlandse en internationale praktijk. Franka Waterschoot zette daarom de eerste stappen met het ontrafelen van de vraag naar de optimale dosis van pijnrevalidatie.

  Het proefschrift bevat studies waarin vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp dosis van pijnrevalidatie is gekeken. Het blijkt dat meerdere specifieke en algemene werkzame factoren een belangrijke rol spelen en dat het vaststellen van de optimale dosis daardoor lastig is. Daarbij zijn factoren met betrekking tot de inhoud en de dosis sterk met elkaar verbonden. Bepalend is ook vanuit welk perspectief deze vraag gesteld wordt: vanuit de patiënt, de behandelaar of bijvoorbeeld de zorgverzekeraar. Toekomstig onderzoek vraagt verdere verdieping van dit onderwerp.

  Uit het proefschrift zijn nog geen harde conclusies te trekken mbt wat de optimale dosis precies is, maar er zijn wel aanwijzingen dat ‘meer’ niet per definitie ook ‘beter’ hoeft te zijn. Het benadrukt dat dosis een belangrijk onderwerp is en geeft inzicht in welke factoren een rol spelen in het bepalen van de dosis van pijnrevalidatie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Reneman, Michiel, Supervisor
  • Geertzen, Jan, Supervisor
  • Dijkstra, Pieter, Supervisor
  Datum van toekenning15-feb-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8512-9
  Elektronische ISBN's978-90-367-8513-6
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit