Niels Bohr's Collected Works

Henk Kubbinga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  359 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)119-126
  Aantal pagina's8
  TijdschriftIsis
  Volume100
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - mrt-2009

  Citeer dit