Niet alleen zorgen maar er ook kunnen zíjn: Een scan van de literatuur naar de belevingen en ervaringen van mensen met een intensieve zorgvraag

OnderzoeksoutputProfessional

339 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieLeeuwarden
UitgeverijPartoer
Aantal pagina's34
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit