Niet voor het gezin, maar voor het gewin: Over de meest verwerpelijke onrechtmatige daden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
TitelIn dienst van het Recht
SubtitelOpstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel)
RedacteurenP.A.J. van den Berg, G. Molier
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijBoom Juridisch
Pagina's215-219
Aantal pagina's4
ISBN van geprinte versie978-94-6290-386-9
StatusPublished - 2017

Keywords

  • Rabobank/Reuser
  • Bezit
  • Houderschap
  • Eigendom
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Koop
  • 3:90 BW
  • 3:91 BW
  • 3:92 BW
  • Ontwerp Meijers

Citeer dit