Nietigheid in het merken- en modellenrecht

P.G.F.A. Geerts, W. van Beek

OnderzoeksoutputAcademic

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerIER 2017/45
Pagina's (van-tot)343-349
Aantal pagina's7
TijdschriftIntellectuele eigendom en reclamerecht
Volume2017
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2017

Citeer dit