Nieuw Belgisch goederenrecht: vinderschap, toe-eigening, schatvinding en niet- opgehaalde zaken

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTBR 2021/21
Pagina's (van-tot)163-169
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 16-aug-2021

Citeer dit