Nieuw Facultatief Protocol bij het VN Antifolterverdrag dwingt Nederland om misstanden in de ggz serieuzer te nemen

OnderzoeksoutputAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer88
Pagina's (van-tot)40-43
Aantal pagina's4
TijdschriftJournaal Ggz en recht
Volume9
Nummer van het tijdschrift6-7
StatusPublished - okt.-2013

Citeer dit