Nieuw grondbeleid geen garantie voor vitale stad

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)8 - 10
  Aantal pagina's3
  TijdschriftVitale Stad
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit