Nieuw grondbeleid versterkt gemeentelijke regie

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)8 - 12
  Aantal pagina's5
  TijdschriftAedes Magazine
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit