Nieuw IPR inzake huwelijksvermogensrecht en huwelijksbetrekkingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerFJR 2019/71
Pagina's (van-tot)332-338
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume41
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2019

Citeer dit