Nieuw licht op de late ijzertijd: twee vermoedelijke sierknoppen van gordelhaken uit het Friese terpengebied.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)130 - 134
Aantal pagina's5
TijdschriftPaleo-aktueel
Volume17
StatusPublished - 2006

Citeer dit