Nieuwe antipsychotica verbeteren het cognitief functionerenbij schizofrenie

Andre Aleman, E.H.F. de Haan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tot de karakteristieke kenmerken van schizofrenie behoren stoornissen in cognitief functioneren, naast psychiatrische symptomen zoals wanen, hallucinaties, vervlakking van het affect en verminderde wilskracht. Tot nu toe was echter niet duidelijk of effectieve behandeling (met farmaca of met cognitieve trainingen) van de cognitieve stoornissen mogelijk is.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2336
Aantal pagina's1
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume143
Nummer van het tijdschrift46
StatusPublished - 18-nov-1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit