Nieuwe bewoners van het terpengebied en hun rol bij de opkomst van Fries koningschap. De betekenis van gouden bracteaten en bracteaatachtige hangers uit Friesland (vijfde-zevende eeuw na Chr.)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37 - 103
Aantal pagina's67
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume85
StatusPublished - 2006

Citeer dit