Nieuwe Europese verordening IPR Partnerschapsvermogensrecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1121 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2016/69
Pagina's (van-tot)292-298
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume2016
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2016

Citeer dit