Nieuwe financiële instrumenten: theorie en cases.

Pertus Paulus Maria Smid

Onderzoeksoutput

84 Downloads (Pure)

Samenvatting

Researchin the field of securityd esigni s the centralt opic of this dissertation. The book consists of two parts. Part I is mainly theoretical. In it we summarize the parts of the modern financial economic theory that are relevant to our study. ... Zie: Summary
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Tempelaar, Frans, Supervisor
Datum van toekenning23-jan.-1997
Uitgever
StatusPublished - 1997

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Financiering, Warrants, Optiehandel, Investeringen
  • beleggingsleer

Citeer dit