Nieuwe kansen voor de stille krachten van de verzorgingsstaat in de participatiesamenleving?! Recensie van Marcel Spierts (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

284 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)71-74
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Social Intervention: Theory and Practice
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2014

Citeer dit