Nieuwe kansen voor MBO-jongeren: Case-studies van vervangende onderwijsprogramma's

Onderzoeksoutput

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNationale Wetenschapsagenda Jeugd. De Grafische Republiek
Aantal pagina's37
StatusPublished - 2021

Citeer dit