Nieuwe spelregels: instrumentarium grondmarkt behoeft andere grondslag

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-31
TijdschriftTijdschrift voor Volkshuisvesting
Nummer van het tijdschrift4-5
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit