Nieuwe wetgeving bescherming erfgenamen tegen schulden

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)765-766
Aantal pagina's2
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume147
Nummer van het tijdschrift7121
StatusPublished - 2016

Citeer dit