Nieuws over Nieuwsbegrip: Over de uitkomsten en interpretatie van een studie naar de effecten van onderwijs in strategieën voor begrijpend lezen

  OnderzoeksoutputProfessional

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)26-32
  Aantal pagina's7
  TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
  Volume19
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun-2018

  Citeer dit