NMR studies of folded and unfolded proteins: method developments and biological insight

Nur Oktaviani

Onderzoeksoutput

3037 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eiwitten zijn veelvoorkomend in alle levende organismen, en zijn verantwoordelijk voor verschillende biologische functies. NMR spectroscopie is de aangewezen techniek om een ruime hoeveelheid informatie in te winnen omtrent structuur, flexibiliteit en elektrostatische interacties in eiwitten in oplossing, alsmede eiwit-eiwit interacties. Deze informatie is van groot belang voor een overzichtelijk begrip van biologische mechanismen in atomair detail.
In dit proefschrift is biologisch relevant inzicht verkregen over een gevouwen eiwit (photoactive yellow protein (PYP)), alsmede over oplosbaar ontvouwen amyloïde-beta(Abeta peptiden, met behulp van NMR spektroskopie. Een uitgebreide bepaling van alle pKa-constanten voor de zijketens van PYP werd uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de elektrostatisch interacties in dit eiwit, en in het bijzonder in het actieve centrum. Daarnaast werd de conformatie van oplosbare covalente Abeta dimeren bestudeerd met NMR spectroscopie en verscheidene andere biofysische methoden, ten einde inzicht te verkrijgen in de bouwstenen van voor de cel giftige aggregaten, die verantwoordelijk worden gehouden voor de ziekte van Alzheimer.Twee nieuwe methodieken werden ontwikkeld voor dit onderzoek:
(1) Een nieuwe aanpak om de pKa-constanten van tyrosineresiduen te bepalen in gevouwen eiwitten
(2) Een eenvoudige manier om NMR-metingen aan natief ontvouwen eiwitten te versnellen door gebruik te maken van opgeloste paramagnetische complexen
Het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift kan hopelijk van nut zijn voor andere onderzoekers in de NMR-gemeenschap.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Marrink, Siewert, Supervisor
  • Mulder, Franciscus, Co-supervisor
Datum van toekenning11-apr.-2014
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-6939-6
Elektronische ISBN's978-90-367-6940-2
StatusPublished - 2014

Citeer dit