NMR-STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN THE LAC REPRESSOR AND THE LAC OPERATOR

F BUCK*, KD HAHN, W ZEMANN, H RUTERJANS, [No Value] SADLER, K BEYREUTHER, R KAPTEIN, R SCHEEK, WE HULL

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)321-327
  Aantal pagina's7
  TijdschriftEuropean Journal of Biochemistry
  Volume132
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit