No Change in Nocturia After NOCTURNE

Esther Meijer*, Judith E Heida, Ron T Gansevoort

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)762-765
Aantal pagina's4
TijdschriftKidney International Reports
Volume5
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2020

Citeer dit