No compelling evidence for early small-scale animal husbandry in Atlantic NW Europe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1387
Aantal pagina's5
TijdschriftScientific Reports
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - dec.-2022

Citeer dit