No compelling evidence for early small-scale animal husbandry in Atlantic NW Europe

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer1387
Aantal pagina's5
TijdschriftScientific Reports
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - dec-2022

Citeer dit