No-show binnen de ambulante verslavingszorg terugdringen: evaluatie van een nieuwe interventie

Klazien Offringa

OnderzoeksoutputProfessional

2714 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een onderzoek naar de invloed van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show tijdens het eerste face-to-face contact bij Verslavingszorg Noord Nederland.
Samenvatting
Binnen de ambulante verslavingszorg verschijnen veel cliënten niet op hun afspraak. Het niet verschijnen op een afspraak wordt no-show genoemd. Bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) ligt dit percentage rond de 28 procent. In 2011 heeft VNN oplossingsgericht werken ingevoerd binnen de organisatie. Een van de beoogde effecten hiervan is een afname van het no-show percentage. Door middel van het huidige onderzoek wil VNN duidelijkheid verkrijgen over de invloed van oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek op no-show tijdens het eerste face-to-face contact. Om de invloed van oplossingsgericht werken op no-show te verklaren is gebruik gemaakt van de Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1991). Verwacht wordt dat de factoren uit deze theorie, namelijk: houding, subjectieve norm, eigen effectiviteit en intentie, de invloed van oplossingsgericht werken en no-show kunnen verklaren.Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 juli 2012 t/m 1 december 2012. De locaties Drachten en Sneek vormden de experimentele groep. In deze groep is oplossingsgericht werken tijdens het telefonisch aanmeldingsgesprek toegepast. Leeuwarden vormde de controlegroep. In de controlegroep is het telefonisch aanmeldingsgesprek verlopen zoals voorheen.In de experimentele groep is informatie verzameld over het verloop van het telefonisch aanmeldingsgesprek met behulp van een vragenlijst die de medewerkers moesten invullen. In zowel de experimentele groep als de controlegroep is informatie verzameld over de factoren van de Theorie van Gepland Gedrag. Deze informatie is verzameld aan de hand van vragenlijsten die cliënten zelf konden invullen.Na verschillende beschrijvende statistieken en toetsen tussen groepen, zijn de data geanalyseerd met behulp van twee logistische regressieanalyses. Hieruit bleek oplossingsgericht werken in eerste instantie een positieve invloed op no-show te hebben. Zodra de andere relevante variabelen uit het onderzoeksmodel werden toegevoegd aan de analyse, zoals eigen effectiviteit, intentie en wachttijd, werd het effect van oplossingsgericht werken op no-show kleiner en was dit verband niet langer significant. Dit kan er op wijzen dat deze variabelen het effect van oplossingsgericht werken op no-show (gedeeltelijk) konden verklaren. In het onderzoek konden echter geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de rol van de variabelen uit de Theorie van Gepland Gedrag in de relatie tussen oplossingsgericht werken en no-show. In de controlegroep is er een samenhang tussen wachttijd en no-show.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's97
StatusPublished - 2013

Citeer dit