Nobelprijs voor dynamische macro-economie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)486-487
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume89
Nummer van het tijdschrift4444
StatusPublished - apr-2004

Citeer dit