Nobelprijs voor tijdreeksanalyse

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)494-495
Aantal pagina's2
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume88
Nummer van het tijdschrift4416
StatusPublished - 17-okt.-2003

Citeer dit