Nogmaals: diminishing returns from repeated tests

Theo A.F. Kuipers

OnderzoeksoutputAcademic

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)297-300
Aantal pagina's4
TijdschriftKennis En Methode, vol. 4 (3), 297-300
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1980

Citeer dit