NOISE IN RESISTIVE CHARGE-DIVISION POSITION-SENSING METHODS

JC VERMEULEN

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)591-593
Aantal pagina's3
TijdschriftNuclear instruments & methods in physics research
Volume185
Nummer van het tijdschrift1-3
StatusPublished - 1981

Citeer dit