Nolite iudicare. Hayden White between Benedetto Croce and Giovanni Gentile

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)19 - 34
  TijdschriftStoria della Storiografia - History of Historiography
  Volume58
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit