Nomadische rendierjagers in Epse (Overijssel) kwamen via Helgoland

Pir Hoebe, Hans Peeters, Dion Stoop

Onderzoeksoutput: ArticlePopular

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)32-39
Aantal pagina's8
TijdschriftArcheologie in Nederland
Volume4
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2020

Citeer dit