Non-cardiac comorbidities in heart failure with preserved ejection fraction: Focussing on obesity and renal dysfunction

Koen Wouter Streng

  Onderzoeksoutput

  808 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift laten we zien dat niet-cardiale comorbiditeiten vaak voorkomen bij patiënten met hartfalen met een behouden ejectiefractie (HFpEF), ook vaker ten opzichte van patiënten met een verminderde ejectiefractie (HFrEF). Vaak voorkomende comorbiditeiten zijn obesitas en nierfalen. Waar obesitas in het verleden vaker geassocieerd is met betere uitkomsten, is dat voor nierfalen vaak omgekeerd. In dit proefschrift laten we zien dat er meer zit achter obesitas, en dat bijvoorbeeld vetverdeling belangrijk is. Met name in vrouwen met hartfalen is een grote buik-tot-heup omvang geassocieerd met hogere sterfte. Echter laten we ook in dit proefschrift zien dat niet alleen vetverdeling een belangrijke rol speelt, ook het eetpatroon kan mogelijk belangrijk zijn in patiënten met hartfalen. We laten zien dat patiënten die een lagere eiwit-intake hebben een significant hogere sterfte hebben, echter moet dit nog wel verder onderzocht worden in een gerandomiseerd onderzoek.
  Een andere veel voorkomende comorbiditeit is nierfalen, aanwezig in ongeveer de helft van hartfalen patiënten. In dit proefschrift laten we zien dat als deze nierfunctie verder verslechterd door bepaalde medicatie (RAAS-remmers), dan is het gunstige effect van deze medicatie niet meer aanwezig in patiënten met HFpEF. Tevens hebben we ook gevonden dat bepaalde nierschade markers reeds verhoogd zijn in HFpEF patiënten waar de nierfunctie nog wel behouden is, wat suggereert dat er mogelijk al een onderliggend proces speelt wat een rol in zowel het hartfalen als nierfalen speelt.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Voors, Adriaan, Supervisor
  • Hillege, Hans, Supervisor
  • Damman, Kevin, Co-supervisor
  Datum van toekenning12-jun.-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-6361-277-7
  StatusPublished - 2019

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Non-cardiac comorbidities in heart failure with preserved ejection fraction: Focussing on obesity and renal dysfunction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit